Żłobek Qlka to przyjazne i bezpieczne miejsce dla dzieci.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci oraz dbając o Państwa zaufanie i nasz komfort pracy, pragniemy poinformować, że Żłobek Qlka jest wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 401/Z/2018.

Tym samym, posiadamy pozytywną opinię i wydaną Decyzję przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, że lokal w którym mieści się Żłobek Qlka spełnia przepisy przeciwpożarowe oraz wymagania lokalowe i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 2379) oraz pozytywną opinię i Decyzję wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w której stwierdza się spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych przez pomieszczenia przeznaczone na Żłobek Qlka.

Rodzicu, bądź świadomy i sprawdź czy żłobek, do którego uczęszcza Twoje dziecko jest wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy!

Zapraszamy do naszego żłobka!

  • Naszym celem jest tworzenie bezpiecznego miejsca, w którym głównie poprzez zabawę dzieci będą poznawały i uczyły się otaczającego Świata. 

    Zapraszamy maluchy w wieku od 1 roku do 3 lat, nad którymi opiekę sprawują wykwalifikowane i doświadczone opiekunki a nad całością czuwa Dyrektor Żłobka.

  • Posiadamy wiele zabawek ruchowych, edukacyjnych i sensorycznych, usprawniających małą i dużą motorykę maluszków, a także sprzęt sportowy, różnej wielkości klocki, karty edukacyjne oraz instrumenty muzyczne.

  • Wyposażenie oraz zabawki spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają niezbędne atesty. Pomieszczenia są łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji, kładziemy duży nacisk na czystość i higienę. 

  • Aby zapewnić dzieciom komfortowe warunki w żłobku, mamy zainstalowaną klimatyzację, dodatkowo regularnie wykonujemy zabiegi ozonowania oraz zabiegi jonizacji powietrza w pomieszczeniach. W okresie jesienno-zimowym używamy oczyszczacza powietrza.

Żłobek Qlka mieści się na warszawskim Żoliborzu.

Mamy 2 placówki:

Żłobek Qlka ul. Jasnodworska 7, Warszawa, telefon kontaktowy: 690 90 10 61

Żłobek Qlka ul. Krasińskiego 41, Warszawa, telefon kontaktowy: 575 90 10 61

Część miejsc w placówce na Krasińskiego 41 jest współfinansowana ze środków m. st. Warszawy:

„Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy”

 

To Top